Regulamin treningów

6.03.2018

Regulamin treningów

Regulamin treningów przygotowujących do ORLEN Warsaw Marathon 2018

Regulamin treningów

1. Cel treningów

 1. Promowanie aktywnego trybu życia.
 2. Popularyzacja prawidłowych i efektywnych form treningu biegowego.
 3. Przygotowania Uczestników do startu w ORLEN Warsaw Marathon – 22.04.2018.

2. Organizatorzy i Partnerzy

 1. ASICS Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7b., 02-366 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Szopex-Dutkiewicz sp. j., ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, Polska (zwany dalej „Partnerem”).

3. Termin i miejsce

 1. Treningi odbywać się będą w każdą niedzielę, w terminie: 07.01.2018-15.04.2018 (14 tygodni, z wyłączeniem 01.04.2018), w każdej z poniższych lokalizacji:

  LOKALIZACJA

  MIEJSCE SPOTKAŃ

  GODZINA

  Bydgoszcz

  Sklep Biegacza ul. Gdańska 140

  9:00

  Gdynia

  Sklep Biegacza, Świętojańska 104

  9:00

  Katowice

  Sklep Biegacza ul. Kościuszki 62

  9:00

  Kraków

  Sklep Biegacza ul. Focha 1

  10:00

  Lublin

  Stadion Lekkoatletyczny przy Al. Józefa Piłsudskiego 22

  10:30

  Łódź

  Sklep Biegacza Łódź ul. Żeromskiego 74

  9:30

  Olsztyn

  Sklep Biegacza, ul. Stare Miasto 8

  9:00

  Poznań

  Sklep Biegacza Al. Niepodległości 36 

  10:00

  Toruń

  Sklep Biegacza ul. Szosa Chełmińska 135

  10:00

  Warszawa

  Sklep Biegacza ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45 A

  10:00

  Warszawa

  Sklep Biegacza, al. Komisji Edukacji Narodowej 24 A

  10:00

  Wrocław

  Sklep Biegacza ul. Legnicka 55 B

  10:00

  Płock

  Ośrodek Kort Pod Lasem, ul. Pocztowa

  10:00

 2. Długość zajęć zależna będzie od obecnie realizowanego planu treningowego.
 3. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo, do zmiany terminu i lokalizacji treningu, po uprzedniej akceptacji Uczestników.

4. Zasady ogólne

 1. Treningi mają charakter otwartych, bezpłatnych zajęć.
 2. W treningach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna, po uprzednim wpisaniu się na listę obecności u trenerów prowadzących zajęcia.
 3. Osoby biorące udział w treningu zobowiązane są do przestrzegania poleceń trenerów prowadzących treningi.
 4. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do swojego pierwszego treningu, zobowiązany jest do przeczytania niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatorów zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników treningów, wykonanych podczas zajęć z udziałem Uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 6. Podczas treningów sprawdzana będzie lista obecności.
 7. Osoby, które wezmą udział w minimum 75% treningów (tj. min. 11 spotkań), otrzymają jednorazowy kod rabatowy, zwalniający z opłaty za pakiet startowy ORLEN Warsaw Marathon 2017.
 8. Kod rabatowy można wykorzystać dla siebie lub przekazać w formie prezentu, osobie trzeciej.
 9. Kod rabatowy zwalnia z opłaty za najwyższy dostępny w momencie rejestracji pakiet startowy, uprawniający do startu w maratonie lub biegu na 10km (rodzaj biegu należy zgłosić trenerowi do 11 marca (10 trening).
 10. Kody rabatowe działają do momentu zamknięcia rejestracji internetowej.

5. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji. Wpisanie się na listę obecności oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator oraz Partner zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań, do udziału w treningach.
 3. Udział w treningu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.