Dla wolontariuszy - FAQ

6.02.2017

Dla wolontariuszy - FAQ

FAQ

 1. Kto może zostać wolontariuszem?

  Wolontariuszem podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018 może zostać każda osoba, która do dnia 16 kwietnia 2018 r. ukończy 15 lat oraz najpóźniej do 6 kwietnia wypełni formularz rekrutacyjny.

 2. Kiedy startuje i kiedy kończy się rekrutacja wolontariuszy?

  Rekrutacja wolontariuszy trwa od 29 stycznia do 6 kwietnia 2018 r. (tego dnia formularz rekrutacyjny zostanie zamknięty).

 3. Czy szkoła/nauczyciel może zgłosić grupę uczniów do udziału w wolontariacie?

  Wszystkie grupy szkolne prosimy o zgłaszanie swojej chęci udziału w wolontariacie na adres [email protected]. Wybrane grupy szkolne zostaną zaproszone do udziału w wolontariacie i obsługi punktów nawodnieniowych i odżywczych na trasie maratonu i biegu na 10 km. Możliwe jest zaangażowanie grup szkolnych na terenie Miasteczka Biegaczy oraz podczas przygotowań do wydarzenia. Organizator będzie kontaktował się indywidualnie z każdą szkołą.

 4. Kiedy wolontariusze dowiedzą się, że zostali zakwalifikowani do projektu i do jakiego obszaru?

  Komunikacja z wolontariuszami będzie prowadzona stale w trakcie trwania rekrutacji i przygotowań. Ostatecznym terminem otrzymania informacji przez kandydatów jest 6 kwietnia 2018 r.

 5. Jakie będą zadania wolontariuszy liderów?

  Liderzy bezpośrednio zarządzają pracą grup wolontariuszy we wskazanych przez koordynatorów miejscach. Do ich obowiązków będą należeć także szczegółowy podział zadań pomiędzy wolontariuszy, organizacja pracy grupy, stały kontakt z koordynatorem i osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzenia.

 6. Czy rodzice mogą przyprowadzić ze sobą na wolontariat dzieci młodsze niż 15 lat?

  Dzieci poniżej 15 roku życia mogą towarzyszyć rodzicom-wolontariuszom jedynie w obszarach poza Miasteczkiem Biegaczy (do wstępu do Miasteczka Biegaczy niezbędna będzie odpowiednia akredytacja). Organizator nie zapewnia świadczeń dla dzieci towarzyszących rodzicom-wolontariuszom (ubezpieczenie, porozumienie, strój, wyżywienie) oraz nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

 7. Czy mogę brać udział w ORLEN Warsaw Marathon 2018 jako wolontariusz i zawodnik?

  Takie przypadki będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie, a przyjęcie do wolontariatu będzie zależeć w dużej mierze od zadeklarowanej dyspozycyjności na pozostałe dni.

 8. Czy można zgłaszać się do udziału w ORLEN Warsaw Marathon 2018 w charakterze pacemakera?

  Organizator ORLEN Warsaw Marathon 2018 nie przewiduje angażowania ochotników w charakterze pacemakerów.

 9. Czy można zgłaszać się do udziału w ORLEN Warsaw Marathon 2018 w charakterze masażysty?

  Organizator ORLEN Warsaw Marathon 2018 nie przewiduje angażowania ochotników w charakterze masażystów.