Dokumenty do pobrania

21.11.2013

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania

Zamieszczone poniżej dokumenty będą dostępne również w wersji papierowej w Biurze Zawodów.

Upoważnienie do odbioru pakietu przez osobę trzecią jest skuteczne w komplecie z kopią/skanem/zdjęciem dowodu osobistego osoby DLA KTÓREJ odbierany jest pakiet startowy (do wglądu).