Regulamin noclegów

25.02.2013

Regulamin noclegów

Regulamin bezpłatnego noclegu ORLEN Warsaw Marathon

Regulamin bezpłatnego noclegu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z bezpłatnych noclegów w ramach imprezy ORLEN Warsaw Marathon.
 2. 2. Organizatorem bezpłatnych noclegów w ramach imprezy ORLEN Warsaw Marathon jest MyPlace Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS : 0000274560, posiadającą numer NIP: 7010053450, numer REGON: 140858208, o kapitale zakładowym w wysokości: 300 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są zawodnicy biorący udział w imprezie ORLEN Warsaw Marathon (dalej „Zawodnicy”), którzy dokonali rezerwacji oraz korzystają z oferty bezpłatnych noclegów przygotowanych przez Organizatora.

II. NOCLEG:

 1. Nocleg w hali noclegowej jest bezpłatny.
 2. Nocleg w hali zapewnia Organizator ORLEN Warsaw Marathon.
 3. Adres hali noclegowej znajduje się w formularzu rezerwacyjnym noclegu.
 4. Noclegi w hali są koedukacyjne.
 5. Hala noclegowa będzie czynna od godz. 13:00 w dniu 21.04.2018 r., do godz. 07:30 w dniu 22.04.2018 r.
 6. Organizator ORLEN Warsaw Marathon nie zapewnia karimat, materacy, łóżek, koców, śpiworów, pościeli, ręczników, przyborów toaletowych itp.
 7. W hali noclegowej będzie zapewniony dostęp do toalet oraz pryszniców.
 8. W hali noclegowej nie będzie depozytu.
 9. Organizator zapewnia ochronę hali noclegowej, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione bez opieki.
 10. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego pod halą noclegową.

III. TRANSPORT:

 1. Organizator zapewni biegaczom transport autokarowy, kursujący pomiędzy halą noclegową a PGE Narodowym.
 2. Informacja o zorganizowanym transporcie zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl

VI. PRZEZNACZENIE:

 1. Noclegi przeznaczone są TYLKO dla zawodników ORLEN Warsaw Marathon startujących na dystansie maratonu, którzy są zarejestrowani, wnieśli opłatę wpisową i mają przyznany numer startowy.
 2. Zawodnikom startującym na dystansach 10 km nie przysługuje bezpłatny nocleg.

V. REZERWACJA:

 1. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Decyduje kolejność rezerwacji.
 2. Zawodnik może zarezerwować TYLKO jedno bezpłatne miejsce w hali noclegowej.
 3. Rezerwacji można dokonywać TYLKO za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, logując się na swoje konto zgłoszeniowe.
 4. Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 08.04.2018 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc.
 5. Zawodnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji bezpłatnego noclegu, które zostanie wysłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

VI. MELDUNEK ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NOCLEGU:

 1. Wejście do hali noclegowej odbywa się TYLKO na podstawie przyznanej akredytacji noclegowej.
 2. Akredytacje noclegowe będą przyznawane poprzez system on-line, który wyśle zawodnikowi potwierdzenie rezerwacji noclegowej na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
 3. Otrzymane na adres mailowy potwierdzenie rezerwacji noclegowej należy wydrukować i nosić przy sobie.
 4. Zakwaterowanie odbywać się będzie na podstawie list imiennych przypisanych do hali noclegowej oraz na podstawie przedstawionego wydrukowanego potwierdzenie rezerwacji noclegowej.
 5. Akredytacje noclegowe będą wydawane TYLKO po okazaniu dowodu tożsamości lub potwierdzenia dokonania rezerwacji noclegu.
 6. Używanie grzałek elektrycznych oraz otwartego ognia w hali noclegowej jest zabronione.
 7. W hali noclegowej obowiązuje cisza nocna w godzinach: od 23:00 do 06:00.
 8. Pracownik recepcji, z uwagi na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 00:15 do 06:00 w dniu 23.04.2018.
 9. Na terenie hali noclegowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania i wstępu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, wprowadzania zwierząt, wprowadzania rowerów, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam bez stosownej umowy, samodzielnego dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych, sanitarnych, CO i wentylacyjnych.
 10. Zawodnicy nie stosujący się do poleceń Organizatora i pracowników recepcji, korzystający z bezpłatnej hali noclegowej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zakłócający spokój pozostałych uczestników, zachowujący się agresywnie lub będący w stanie nietrzeźwym, mogą zostać pozbawieni prawa do noclegu w trybie doraźnym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba korzystająca z bezpłatnego noclegu zobowiązana jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator będzie informował biegaczy drogą mailową, na adresy wskazane przez zawodników w czasie rejestracji.