Kontakt

Kontakt

Informacje dla zawodników:
[email protected]

Informacje dla mediów:
[email protected]

Informacje dla wolontariuszy:
[email protected]

Informacje dla partnerów:
[email protected]

Informacje dla wystawców:
[email protected]

Komitet organizacyjny:
Rafał Pasieka - przewodniczący
Sebastian Chmara - rzecznik prasowy
Stanisław Lange - dyrektor sportowy
Bartosz Bieszyński - kierownik ds. organizacji
Oktawian Piechulek - kierownik ds. trasy

Organizator:
Walk Events Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

Kontakt: 
[email protected]
[email protected]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000264590

NIP: 525-23-68-966
REGON 140596694

Kapitał Zakładowy 180 000,00 PLN