FAQ - zgłoszenia i płatności

6.04.2018

FAQ - zgłoszenia i płatności

Zgłoszenia i płatności:

1. W jaki sposób mogę zgłosić się do startu?

Zgłoszenia do udziału w biegach na wszystkich dystansach przyjmowane są TYLKO poprzez stronę internetową wydarzenia www.orlenmarathon.pl

2. Jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej?

W lewym górnym rogu, na stronie głównej www.orlenmarathon.pl znajduje się przycisk z napisem „Rejestracja”. Po jego kliknięciu, do wypełnienia wyświetli się formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

3. Do kiedy można zgłaszać się na ORLEN Warsaw Marathon?

Ostatnim dniem rejestracji on-line jest 15.04.2018 r.

4. Czy mogę zgłosić się do biegów po 15.04.2018?

Tak. W dniach 19-21.04.2018 r. kupienie pakietów startowych będzie możliwe bezpośrednio w Biurze Zawodów, usytuowanym na płycie PGE Narodowego.

UWAGA! Zgłoszenia w dniu biegów nie będą przyjmowane!

5. Kto jest zwolniony z opłaty startowej?

Prawo bezpłatnego startu w maratonie, pod warunkiem zgłoszenia udziału do 15.04.2018 r., mają:

 • osoby, które w dniu startu będą miały ukończone 70 lat
 • osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności)
 • osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie według klasyfikacji PZLA
  osiągniętą w 2017 lub 2018 r.
 • osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny

Prawo bezpłatnego startu w biegu OSHEE 10 km, pod warunkiem zgłoszenia udziału do 15.04.2018 r., mają:

 • osoby, które w dniu startu będą miały ukończone 70 lat
 • osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności)
 • osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy osoba, która ubiega się o zwolnienie z opłaty startowej, kwalifikuje się do ulgi. W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów, Organizator obciąży uczestnika pełną opłatą startową w dniu odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

6. Czy mogę zgłosić swój udział w biegu, a opłatę za start uiścić w późniejszym terminie?

Opłatę za udział w biegu należy uiścić w momencie rejestracji.

7. W jaki sposób mogę zapłacić za start?

 • Kartą kredytową lub e-przelewem (do dnia 15.04.2018r.)

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności  następuje bezpośrednio  ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuje się na konto Zawodnika.

 • Przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl (do dnia 15.04.2018r.)

  Jeśli po wybraniu metody płatności Dotpay Uczestnik nie znajdzie wśród dostępnych kanałów swojego banku Uczestnik musi wybrać przekaz / przelew bankowy, a po wyświetleniu instrukcji zalogować się do swojego banku on-line lub udać się na pocztę w celu dokonania płatności.

  UWAGA: płatności, które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną zidentyfikowane i przypisane do konta Uczestnika.

  W razie pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Dotpay pod adresem: e-mail: info@orlenmarathon.pl, tel. +48 12 688 26 00

 • Kartą płatniczą lub gotówką w Biurze Zawodów.

  O lokalizacji Biura Zawodów Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Płatności przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

PŁATNOŚĆ ZAGRANICZNA:

 • Karta kredytowa lub karta debetowa (do dnia 15.04.2018 r.) – rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuję się na konto biegacza.

8. Czy po wniesieniu opłaty startowej mogę zmienić dystans, na którym chcę pobiec?

Nie. Po uiszczeniu opłaty startowej nie ma możliwości zmiany dystansu biegu. 

9. Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?

Nie. Zgodnie z Regulaminem, w przypadku rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi.

10. Wystąpił problem podczas płatności on-line, co mam zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wpisane dane są poprawne. Jeśli problem nie został rozwiązany, zalecamy kontakt z własnym bankiem lub agentem rozliczeniowym ORLEN Warsaw Marathon, firmą Dotpay S.A., tel.: 12 688 26 00, e-mail: pomoc@dotpay.pl lub po adresem: wpisowe@orlenmarathon.pl.

11. Kiedy przydzielany jest numer startowy i jak można to sprawdzić?

Numer startowy będzie nadany po zaksięgowaniu na koncie Organizatora opłaty startowej. Swój numer startowy można sprawdzić wpisując imię oraz nazwisko w odpowiednie pole w sekcji „Lista startowa”. Jeśli numer jest niewidoczny oznacza to, że nie został jeszcze nadany. 

12. Zarejestrowałem się, ale na liście startowej nie ma mojego nazwiska?

W takim wypadku prosimy o kontakt pod adresem: info@orlenmarathon.pl.