Ubezpieczenie NNW

13.04.2018

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie:

 
Ubezpieczenie NNW uczestników imprezy ORLEN Warsaw Marathon w dniach 21-22.04.2018
 
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, np. urazów, złamań kończyn powstałych podczas wydarzenia prosimy o natychmiastowy kontakt z Centrum Alarmowym PZU SA pod numerem telefonu 801 102 102 lub +48 22 566 55 55, podając numer polisy ubezpieczenia NNW: 1029857446.
 
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW TUTAJ