Contact

Contact

Contact for participants:
[email protected]

Contact for media:
[email protected]

Contact for volunteers:
[email protected]

Contact for partners:
[email protected]

Contact for exhibitors:
[email protected]

Organizing committee:
Rafał Pasieka - chairman
Sebastian Chmara - spokesman
Stanisław Lange - sports director
Bartosz Bieszyński - head of committee
Oktawian Piechulek - head of technical operations

Organiser:
Walk Events Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000264590

NIP: 525-23-68-966
REGON 140596694

Kapitał Zakładowy 180 000,00 PLN

e-mail: [email protected]