OWM pomaga - zasady zgłoszeń

22.03.2017

OWM pomaga - zasady zgłoszeń

Zasady zgłoszeń

Zakończyliśmy proces zgłoszeń organizacji pożytku publicznego do akcji „Dar serca dla…”.
Dziękujemy!

 

Zgłosić się do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Dar serca dla…” mogą zarejestrowane w Polsce organizacje, mające status organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W projekcie „Dar serca dla…” weźmie udział 30 organizacji, które zgłoszą się jako pierwsze – decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Powalczą one o wsparcie finansowe w łącznej kwocie 100 tys. złotych. Kwota ta zostanie rozdzielona pomiędzy dziesięć organizacji, które na mecie biegu maratońskiego oraz OSHEE 10 km zbiorą najliczniejsze drużyny.

Aby zgłosić organizację należy wypełnić i przesłać na adres organizatora formularz zgłoszenia, który znajduje się na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl w zakładce: OWM POMAGA

Termin zgłoszeń: do 05.04.2017 g.23:59.

Zgłaszając organizację należy podać wszystkie informacje zawarte w formularzu zgłoszenia oraz zaakceptować regulamin.

Udziału w akcji charytatywnej „Dar serca dla…” jest bezpłatny zarówno dla organizacji, jak i dla zawodników.

Więcej informacji: darserca@orlenmarathon.pl